Haberler

Yeni Slaytlarımız Eklendi -*-OwTurkey-*- Sitemizdeki bazı sorunlardan dolayı özür dileriz -*-OwTurkey-*- İller bölümümüz yakında hizmete girecek.

Tarih

Eski Çağ/Ön Türkler

Türklerin genetik olarak ataları, Batılı tarihçiler tarafından M.Ö. 2500 ile M.Ö. 1700 yılları arasındaki Afanasiyevo kültürü ile başlayan ve M.Ö. 1700 ile M.Ö. 1200 yılları arasındaki Andronovo Kültürü ile devam eden dolikosefal mongolitlerle ortak yönleri bulunmayan Brakifesal ırka dayandırılır. Bu ırkın savaşçı ve göçebe kültüre sahip olduğu, M.Ö. 1700 yılları sonrasında kitleler halinde Altay Dağları ile Tanrı Dağları arasındaki bölgeye yayıldığı bilinmektedir.

M.Ö. 2`nci yüzyıl

 • M.Ö.187: Çin'in Hiung nu üzerine Pa-i-Teng seferi
 • M.Ö.177-M.Ö.165: Yue-çilerin Hiung nu'lar tarafından Kansu'dan Baktriane'ye sürülmeleri ve oradaki Helen krallığını ortadan kaldırmaları
 • M.Ö.177-M.Ö.165: Hiung nu'ların Çin'e akınları
 • M.Ö.138-M.Ö.126: Baktria'da Çang Kien elçiliği. Çin-İran ilişkileri

1`nci yüzyıl

 
48: Hiung nu'ların ikiye bölünmeleri (Kuzey Hiung-nu ve Güney Hiung-nu) 
93: Hiung nu'ların Sien Pi'ler tarafından mağlup edilmeleri

2`nci yüzyıl

 • Aşağı İtil'de (Hazar denizi'nin kuzeyi) Hun varlığı

4`ncü yüzyıl

 
 • 304-351: Çin'in kuzeyinde Hiung-nu krallıkları (Han Zhao, Hou Zhao)
 • 388-392: Çin'in kuzeyinde Ding ling krallığı (Wei)
 • 374-375: Avrupa Hunlarının Don nehrini geçişi
 • 386-409: Tabgaçlar Kuzey Çin'de (Kuzey Vey)

 5`nci yüzyıl

 
 • 402: Rouran'ın kuruluşu (Yüan Yüan/Avarlar?)
 • 407-431: Çin'in kuzeyinde Hiung-nu krallığı (Xia)
 • 422: Lo-yang'ın Tabgaçlar tarafından alınışı
 • 427: Romalılar ve Hunların ittifakı
 • 434: Bizans ile Hunlar arasında Margos Antlaşması
 • 440: Ak Hun (Eftalit) istilalarının başlaması
 • 451: Attila Galya'da (bugün Fransa)
 • 452: Attila'nın Roma seferi ve Papa I. Leo ile görüşmesi
 • 480: Hazar denizi ile Tuna nehri arasında Ön Bulgarlar
 • 480: Mazdek İsyanları'nda Sasaniler'e Ak Hunların yardım etmesi

Orta Çağ/Türkler

6`ncı yüzyıl

 
 
 • 531-578: Kafkas Surları'nın İranlı Hüsrev tarafından dikilmesi
 • 534: Tabgaçların (Vey Hanedanlığı) dağılması
 • 552: Tu-kiu'lerin (Türküt'ler/Göktürkler) Rouran egemenliğe karşı ayaklanması. Birinci Göktürk Kağanlığı'nın kuruluşu.
 • 565: Ak Hunların (Eftalitler) Göktürkler tarafından ortadan kaldırılmaları
 • 582: Birinci Göktürk Kağanlığının bölünmesi

 7`nci yüzyıl

 
 • 619: Avarların İstanbul'u I. kuşatması.
 • 626: Avarların İstanbul'u II. kuşatması.
 • 626-627: Doğu Roma İmparatoru Herakleios'un Hazarlar'dan yardım istemesi
 • 639: Göktürk prensi Kürşad'ın ihtilal denemesi.
 • 642: Güneydoğu Avrupa'da (Karadeniz'in kuzeyi'nde) Büyük Bulgarya Hanlığı'nın bölünmesi
 • 673-674: Arapların Maveraünnehir'e ulaşması ve Göktürk şehri Buhara'yı kuşatması.
 • 674: Paralı Türk askerlerinin İslam topraklarında varlığı
 • 680: Ön Bulgarlar Balkan'da
 • 681-744: İkinci Göktürk Kağanlığı'nın kuruluşu

8`nci yüzyıl

 

 • 720-735: Orhun Anıtlarının dikilmesi
 • 744-840: Uygur Kağanlığı'nın kuruluşu
 • 751: Çinlerin Orta Asya'ya girişi, Talas Savaşı
 • 755: Paralı Türk askerlerin Ngan Lu-Şan'ın Çin'deki isyanı
 • 762-770: Uygurların Mani dini'ni benimsemeleri
 • 780: İtil Bulgar Hanlığı'nın kuruluşu

9`ncu yüzyıl

 
 
 • 811: Bulgar kralı Han Krum'un Bizans kralı I.Nikephoros'u öldürmesi
 • 833-882: Samerra'da paralı Türk askerlerinin varlığı
 • 840-924: Kırgızların Uygurlara saldırması. Uygurların güneybatıya kaçıp Sincan ve Kansu'ya yerleşmeleri. Moğolistan'da Kırgız egemenliği.
 • 851-863: Aziz Kyrillos'un Hazarlara gelişi
 • 864-865: Bulgar kralı I. Boris'in hıristiyanlığı kabul etmesi. Ön Bulgarların islavlaşması.
 • 868-884: Kahire'de Tolunoğulları
 • 880: Raşid el-Türki'nin Yukarı Mısır seferi
 • 883: Çin'deki Şa-t'o Türkleri

10`ncu yüzyıl

 
 • Güneydoğu Avrupa'da Peçenek egemenliği
 • 905: Mısır valisi İhşid
 • 921: İbn Fadlan'ın henüz müslümanlaşmış İdil bulgarlarını elçi olarak ziyareti
 • 923-946: Çin'in kuzeyinde Şa-t'o egemenliği (Hou Tang, Hou Jin)
 • 924: Moğol Hitayların Kırgız Devletini yıkması.
 • 934: Satuk Buğra Han ilk müslüman Türk Hakanı olarak tarihe geçer,
 • 944-1090: Peçeneklerin ardı kesilmeyen Bizans saldırıları
 • 965: Hazar başkenti'nin Sviatoslav tarafından alınışı
 • 985: Siri Derya'da Selçuklular
 • 995: Harezmşahlar'ın tek bir çatı altında birleşmeleri
 • 999: Karahanlılar'ın (Uygurlar + Karluklar) Buhara'yı alışı. Karahanlıların müslümanlaşması.

2.Sayfa için tıklayınız >>>

 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=